Společnost Holab spol. s r.o. zajišťuje systémy pro zkoušení a testování výrobků:

Firma Holab s.r.o. byla založena v roce 1995 v Brně. Její činnost je zaměřena na zabezpečení kvalitního technického a prodejního servisu pro zařízení firem bývalého holdingu HERAEUS Instruments z Hanau v SRN, která na československý trh dodávala přístroje a zařízení od 60. let minulého století. Tato činnost je provozována v úzké spolupráci s firmou KAITRADE, s.r.o., Praha, která je výhradním zastoupením firem Vötsch Industrietechnik, Atlas MTT a Heraeus Noblelight v České republice. Od roku 2004 provádíme opět servis i pro zákazníky ze Slovenské republiky. Přičemž zastoupením pro výše jmenované firmy ve Slovenské republice je firma Testlab, s.r.o.

Naše firma pak zajišťuje vše související se zkušebními komorami firmy Vötsch Industrietechnik, přístroji simulujícími povětrnostní podmínky firmy Atlas MTT a průmyslovými sušárnami firmy Vötsch Wärmetechnik.