Kalibrace

Proč kalibrovat ?

  • Pravidelná kalibrace je nutná pro dosahování v mezinárodním měřítku srovnatelných hodnot měření a zkoušek.
  • Kalibrace se mimo toho požaduje ve specifikacích normy ISO 9000 pro firmy, protože dozor nad zkušebními zařízeními je existenční součástí všech systému pro zajištění kvality.
  • Z těchto důvodů nabízíme akreditované metrologické služby s prokázanou návazností dle ČSN EN ISO/IEC 17 025.

Co znamená kalibrace ?

  • Kalibrace je stanovení a zdokumentování odchylky displeje měřícího zařízení od skutečné hodnoty příslušné veličiny. Proto je výhodnější zajišťovat tuto službu po předkalibrační prohlídce resp. technické prohlídce a seřízení a ve spolupráci se servisní organizací, protože tak mohou být řešeny případné nedostatky bez navyšování nákladů spojených s cestou.
  • Naši odborně kvalifikovaní pracovníci, mají vhodné zkušební a měřicí prostředky, aby mohli provádět stanovené práce a úkony, které vyžaduje ISO 9000.

Jaké metrologické služby nabízíme ?

Kalibrace zařízení akreditovanou metodou dle ČSN EN ISO/IEC 17025:  Kalibrace zařízení se provádí měřícími přístroji navázanými na etalon vyššího řádu. Samotné měření probíhá dle akreditovaného postupu. Výsledek měření je dokumentován vystavením „Kalibračního listu“ a na zařízení je nalepen štítek informující o datu kalibrace.

  • Kopii kalibračních listů použitých měřicích přístrojů.
  • Kalibrační list včetně barevného štítku pro označení zařízení.

Kalibrace homogenity teploty a vlhkosti ve zkušebním prostoru:  Smyslem tohoto měření je dokázání deklarovaných technických parametrů výrobce zařízení o prostorové teplotní odchylce ve zkušebním prostoru. Měření se provádí až s pomocí 9 teplotních čidel Pt 100. Ostatní platí tak jak je uvedeno v předchozím textu.

Revize na těsnost chladicího okruhu: Součástí naší snahy o poskytnutí komplexní služby je možné v případě potřeby rovněž provést „Revizi na těsnost chladicího okruhu“ a vystavit k tomu příslušný certifikát. K této činnosti je naše firma certifikována MŽP ČR.

  • „Certifikát o provedené revizi na těsnost chladicího okruhu“ dle „Nařízení komise ES č.303/2008“ a „Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č.842/2006“.