Klimatické, teplotní a korozní komory

SYMBOL DOBY 

technologie určující směr pro dosažení spolehlivých výsledků zkoušek.

Systémy pro zkoušení a testování Vašich výrobků teplotou, klimatem či korozivní atmosférou od firmy Vötsch Industrietechnik GmbH, Vám nabízejí možnost prokázat, že Vaše výrobky odolají v provozních resp v přírodních podmínkách vlivům teploty, vlhkosti či jiným vlivům způsobujjícím např, korozi.

Můžete si ověřit vhodnost podmínek pro provoz a patřičné uskladnění Vašich produktů.

Naše  spolehlivá zařízení Vám umožní realizovat časově zrychlené zkoušky namáháním vzorku zvýšenými hodnotami nebo cyklicky. Pro tyto zkoušky nabízí firma Vötsch Industrietechnik zařízení:

 • pro zkoušky teplotou (označení VT nyní TempEvent)
 • pro zkoušky teplotním stresem (označení VTS)
 • pro zkoušky teplotním šokem (označení VT)
 • pro zkoušky klimatem (označení VC nyní ClimeEvent)
 • pro zkoušky klimatické stability (označení VC nyní ClimeEvent)
 • pro zkoušky klimatickým stresem (označení VCS)
 • pro zkoušky odolnosti proti korozním vlivům (označení VSC nyní Salt Event)
 • pro zkoušky škodlivou atmosférou (VCE)
 • pro zkoušky teplotou nebo klimatem v kombinaci s vibracemi (označení VTV nebo VCV)
 • pro zkoušky teplotou nebo klimatem v kombinaci se slunečním zářením (nyní SunEvent)
 • pro zkoušky odolnosti proti vodnímu postřiku (označení VSPT)
 • pro zkoušky prachové těsnosti (označení VDT)
 • pro zkoušky uvolňování formaldehydu (označení VFA)
 • pro zkoušky v ozonové atmosféře (označení VCO)
 • Walk-In aplikace – komory velkých rozměrů, umožňující vstup člověka do zkušebního prostoru
 • ostatní speciální aplikace

Teplotní a klimatické komory

Typové označení jednotlivých zařízení :

Příklad : VC3 4034                                                           nyní ClimeEvent C/340/40/3
V = Vötsch
C = Klima ( Clima )
3 = řada 3000
4 = -40°C (7 = -70°C atd.)
034 = velikost zkušebního prostoru,
zde 340 litrů (150 = 1.500 litrů atd.)