Komory pro vibrační zkoušky

Při výzkumu a vývoji novějších materiálů, např. pro snižování hmotnosti v automobilovém průmyslu se stále více uplatňují kombinované vibrační zkoušky, které se zavádějí do výrobního procesu jako třídící (metoda ESS, Environmental Stress Screening). Sinusové a nahodilé vibrace jak ve vertikálním tak horizontálním směru jsou realizovatelné v kombinaci s teplotou stejně jako s klimatem.

Se zkušebními systémy Vötsch můžete simulovat dynamické procesy, tj. mechanická a teplotní namáhání, která působí na jednotlivé současti, případně na celé přístroje. Náš výrobní program reprezentuje celkem 36 zkušebních systémů, o třech objemových velikostech 600, 1200 a 2200 litrů a se dvěma základními teplotními rozsahy od -70°C resp. do -40°C do 180°C. Rychlost změny teploty je standardně 5, 10 nebo 15 K/min. Rovněž máme k dispozici vibrační komory pouze pro zkoušky teplotou, nebo pro zkoušky klimatem. Naše zařízení jsou kompatibilními se zdrojí dynamických vibrací všech známých výrobců např. LDS, RMS, TIRA, Brüel&Kjaer, Unholtz Dickie atd.