Zařízení pro zkoušky odolnosti proti korozním vlivům

Zařízeními řady VSC lze bez problémů vytvářet atmosféru se solnou mlhou, která se vyskytuje v přímořských oblastech a při zimním provozu motorových vozidel. Zkouškami zkrátíte čas ke zjištění nejkritičtějších zatěžovacích vlivů. Vedle zkoušky solnou mlhou nabývá na významu také zkouška vodním kondenzátem. Bez potíží lze vytvořit kondenzát s nepříznivými korozními efekty, které vznikají např. vysrážením vlhkosti na chladných plochách vlivem střídání teplot.

V nabídce jsou zařízení s velikostí zkušebního prostoru 450 a 1000 litrů.