Zařízení pro zkoušky klimatem – Rychlé

Tato námi nabízená řada teplotních a klimatických skříní série VTS³/VCS³ vyplňuje mezeru mezi osvědčenou řadou teplotních a klimatických přístrojů VT³/VC³ a našimi šokovacími komorami. Se zkušebními objemy od 190 do 1.540 litrů a teplotním rozsahem od -70°C do +180°C jsme schopni realizovat téměř všechny požadavky norem pro teplotní a klimatické zkoušky. Přednostně se používají rychlosti teplotních změn 5 K/min., 10 K/min. a 15 K/min. Pro speciální použití dodáváme zkušební zařízení se strmostí až 30 K/min.

Klimatické komory jsou doplněny navíc o:

  • Integrovaný kontrolní systém mezních hodnot vlhkosti,
  • Velký zásobník vody, lehce vyjímatelný,
  • Automatické doplňování vody bez nutnosti přerušení provozu,
  • Indikace vlhkosti na CONTROLPAD*,
  • Odkalovací zařízení pro udržení čistoty ve zvlhčovacím systému a
  • Kalibrace 2 klimatických hodnot u výrobce