Zařízení pro zkoušky teplotou – Teplotní šok

Pro zkoušky teplotním šokem, nabízí firma Vötsch Industrietechnik našim prostřednictvím zařízení, jejiž kvalita a konstrukční vyzrálost známá u odběratelů na celém světě a samozřejmě i v České republice. Teplotní šokové zkoušky se pomocí zařízení Vöstch provádí např. ve firmách Škoda-Auto, Siemens,Robert Bosch, AVX a mnoha dalších. Tato zařízení pracují na principu výtahu, který přejíždí z chladné zóny do vyhřáté zóny. Velikost zkušebního prostoru je u těchto zařízení 60, 125 a 300 litrů.

Komory Vötsch jsou charakteristické těmito hlavními znaky :

  • Barevný dotykový displej k pohodlné obsluze.
  • Osvědčený šroubový mechanismus pro přesun vozíku
  • Vynikající dílenské zpracování.
  • Špičkové technické parametry