Simulace povětrnosti – Atlas – Xenotesty

Typickým znakem pro tuto skupinu přístrojů je simulace slunečního záření pomocí vzduchem chlazené xenonové výbojky. Přístroje tohoto typu délíme na dvě skupiny. Jsou to přístroje s horizontálně umístěnou xenonovou výbojkou typu SUNTEST a přístroje s vertikálně umístěnou xenonovou výbojkou, kolem níž se otáčí tzv. karusel s vertikálně umístěnými vzorky, které se mohou otáčet kolem své osy.