Servis

Tak jak jsme si zvykli na pravidelné prohlídky u automobilů a již nás nepřekvapuje, že s moderními vozy řešíme případné problémy se značkovým servisem, měli bychom si zvyknout na podobný přístup u zařízení simulující klimatické podmínky.

Málokdo si uvědomuje, že tato zařízení slouží k tomu, abychom výrobek namáhali teplotním a nebo jiným, např.klimatickým, vibračním apod. stresem. Samozřejmě všechny tyto fyzikální jevy působí i na samotné testovací zařízení. Pro představu, 100.000 km ujetých automobilem odpovídá přibližně 1.700 provozním hodinám, což zařízení Vötsch nebo Atlas absolvuje při průměrném využití za půl roku. 

Tyto skutečnosti vytváří prostředí pro skutečně odpovědný přístup provozovatele zařízení a je popsán např. v normě DIN 31051 část 1 „O stanovení a posuzování aktuálního stavu zařízení“ a zahrnuje požadované přezkoušení stavu a funkcí, včetně příslušných měření. Na firmě HOLAB, s.r.o. pak záleží, zda dokáže advekvátně svou nabídkou reagovat na vysoké požadavky zákazníků. 

Činnost firmy lze rozčlenit do 3 základních skupin

Odstraňování provozních závad

Cílem naší firmy je zasahovat v případě závady do 72 hodin od nahlášení poruchy. Tam, kde jsou uzavřeny smlouvy o celoročním servise a na provozu zařízení je přímo závislá výroba apod., jsou tyto lhůty i kratší. Mnohdy do 24 hodin. K delším prodlevám docházi především tam, kde jsou provozována starší zařízení a náhradní díly nejsou skladem.

Preventivní a předkalibrační technické prohlídky

Cílem těchto prohlídek je stanovení a posouzení technického stavu zařízení, seřízení a případné odstranění nedostatků.Při zjištění závady či jiné záležitosti, vyžadující další servisní zásah, je uživatel informován a následně je mu předložena cenová nabídka s vyjádřením výše nákladů, potřebných k uvedení zařízení do stavu definovaném technickými parametry stanovenými výrobcem zařízení.

Provozní měření a kalibrace zařízení

Doporučené intervaly pro pravidelnou údržbu

1x ročně technická prohlídka u zařízení provozovaných méně jak 2.000 hodin ročně

Minimálně 1x ročně technická prohlídka u zařízení provozovaných více jak 2.000 hodin ročně

2x ročně technická prohlídka u zařízení provozovaného více jak 4.780 hodin ročně.

CERTIFIKÁT FIRMY PRO PRÁCI S CHLADIVY

Pán u stroje
Pán u stroje
Pán u stroje
Pán u stroje
Pán u stroje
Pán u stroje
Pán u stroje
Pán u stroje